Testaankopen worden ingezet om management informatie te verstrekken en om vooraf of tussentijds te bepalen aan welke punten in de training extra aandacht gegeven moet worden. 
Op deze manier krijgt u echt een training op maat.

De gebruikte manier van werken is mysteryshopping. Een aantal anonieme, vooraf geïnstrueerde en getrainde 'klanten' bezoeken met een afgesproken opdracht het bedrijf.

Tijdens dit onderzoek worden verschillende scenario’s gebruikt om een zo uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van de gebruikte werkwijze, procedures en/of kwaliteitsbeleving.

In samenspraak met u als klant worden de beoordelingsgebieden bepaald en per beoordelingsgebied een aantal te toetsen items. Zo ontstaat er een breed en betrouwbaar beeld. 


De rapportage geeft u niet alleen inzicht maar kan ook gebruikt worden om de prestatie van uw medewerkers te bespreken en te verbeteren. 

Door ze deze spiegel voor te houden geeft u ook aan dat het niet VRIJBLIJVEND is!


Doel is bewustwording en kwaliteitsverbetering.